שינוי מוצע בתקנון

תוצאות היום האחרון באליפות ישראל חלק ב׳

תוצאות 19/10 וזמני משחק ל 20/10

תוצאות 18/10 באליפות ישראל חלק ב׳

חדשות