top of page
Depositphotos_11316962_l-2015.jpg

איגוד הגולף בישראל הינו עמותה ללא כוונות רווח, שהוקמה כארגון גג למועדוני ולשחקני הגולף בישראל. הייעוד העיקרי של איגוד הגולף הוא  קידום ופיתוח ענף הגולף בישראל.


משימות האיגוד:

1. קידום הקמת מגרשי גולף נוספים בישראל, מול מוסדות המדינה, השלטון המקומי ויזמים.
2. קידום ופיתוח שחקני הגולף הישראלים.
3. הפעלת וניהול מערכת ההנדיקפ תחת רישיון מטעם איגוד הגולף האירופאי ה EGA.
4. תכנון, הפקה ופיקוח על תחרויות, משחקי ומפגשי גולף ארציים ובינלאומיים.
5. שיתוף פעולה עם ארגון ה PGA הישראלי בין השאר לשיפור רמת הדרכת הגולף בישראל.
6. תמיכה בגולפאים מצטיינים (נוער ובוגרים).
7. גיוס מקורות כספיים לקידום הגולף בישראל.
8. תמיכה באקדמיות הפועלות במועדונים.
9. ייצוג הגולף הישראלי ברחבי העולם.
10. יצירת סגל של שופטי גולף בישראל.
11. הקמת סגלים לנבחרות ישראל השונות.
12. הקמת וניהול של אתר האינטרנט של איגוד הגולף לשם שיפור הקשר ומתן מידע רלוונטי לגולפאי ישראל.
13. פרסום באתר האיגוד של תחרויות בחו"ל אליהן מוזמנים חברי האיגוד ע"י איגודים אחרים מרחבי העולם.
14. ארגון נבחרות ישראל בגולף למכביה.

 

מה נותנת החברות באיגוד ברמה האישית

ביטוח תאונות אישיות בכל פעילות גולף בארץ ובחו"ל, שרותי הנדיקפ, זכאות להשתתף בתחרויות אותן מארגן האיגוד.
חברי האיגוד מחוייבים בתשלום דמי חבר (נכון לשנת 2015 דמי החבר עומדים על סך של 200 ש"ח לשנה), תוקף החברות הינו שנה מיום ההרשמה.
התשלום בחנויות הפרו-שופ או במשרדי המועדונים/

ילדים, בני נוער וחיילים בשירות חובה, ישלמו דמי חברות באיגוד בסך 50% מדמי חברות רגילים (כיום - 100 ש"ח לשנה במקום 200 ש"ח).
בנוסף, אוכלוסייה זו (ששילמה דמי חבר) זכאית להשתתף בכל תחרות של האיגוד בעלות של 50% ממחיר ההשתתפות לגולפאי בוגר.

אודות איגוד הגולף בישראל

חברי הנהלה ובעלי תפקידים

יו"ר:  חזי מגן   chairman@israelgolffed.org
סגן יו״ר:  עמירם זאנטקרן 
חברי האסיפה הכללית של איגוד הגולף: יואב שנהב, יוסי ארואטי, אורן לוי, יורם זילברשטיין

ועדת ביקורת: זאן בן אהרון , בטי לוי

מזכירת האיגוד: עדן ביצ'אצ'י info@israelgolffed.org

יועץ משפטי - יונתן יצחק 

יועץ גולף מקצועי - בזיל כץ basad@013.net

מנהל הנדיקפ ותחרויות - משה מיכאל ז'רקובר  handicap@israelgolffed.org   

קישורים שימושיים

השותפים שלנו

bottom of page